- F.Beconas yra pasakęs - „Mąsto vienetai, o nuomonę turi visi“.
Kiekvienam verta susipažinti su "Daningo-Kriugerio (Dunning-Kruger) efektu". Jis aprašo tai, ką žmonija žino jau tūkstančius metų, kad patys garsiausi nurodinėtojai kaip yra gerai ar blogai - tai neišmanėliai.
Daningo-Kriugerio efektą aiškiai parodo grafikas kurio viena ašis yra supratimo lygis kaip žmogus pats įsivaizduoja, o kita - realus išmanymo lygis.
Praktikoje daug kartų mačiau ir patyriau kokie garsūs yra žmonės praktiškai neturintys praktinės patirties, nepasiekę ir neparodę jokių rezultatų savo veikloje, įsikandę vieną vienintelį variantą, vienintelę mintį, kuri, jų manymu, paaiškina visus gyvenimo klausimus.
Apmaudu, kad tokio išmanymo pilna kur bepažvelgtum, nuo kasdienių pirkinių parduotuvėje iki įstatymų leidybos.
Kartais graudu, kartais pikta priklausomai kiek paliečia profaniški sprendimai, bet visuomet pikta kai profanai reikalauja.
Kaip atsakau į tokius reikalavimus?
Grubiai. Kitaip atsakyti būtų nesąžininga.

Beje, niekada nesu matęs, kad tikras savo srities žinovas tvirtintų jog žino užtikrintai. Žinovai mato daug variantų, daug galimybių ir daug priežasčių bei pasilieka vietos, kad kažko neįvertino.
Kalbėdamas su jaunais žmonėmis specialybiniais klausimais visuomet primenu jog privalo ieškoti kiek įmanoma daugiau pagrįstų atsakymų, kiek gali daugiau perdenginėti faktus, kad sukurtų nuo interpretacijų nepriklausantį vaizdą.