Mėgstu suprematizmą - meną (tapybą) iš geometrinių figūrų - kuriose iki kraštutinumo išgryninama idėja.
Ryškiausias supretamizmo atstovas yra žymiojo "Juodojo kvadrato" autorius rusų tapytojas Kazimiras Malevičius. Daugybė rusų agitacinių plakatų yra puikūs suprematizmo pavyzdžiai, padarę didžiulę įtaką viso pasaulio plakatui. Šiais laikais suprematizmo/konstruktyvizmo stiliumi kuriami plakatai įvairiausiose šalyse nuo Vokietijos iki Švedijos ir JAV.
Pirmasis egzistuojantis pavyzdys kuris man ateina į galvą Elio Lisicko (Эля Лисицкого) plakatas "Клином красным бей белых" - "Pleištu raudonu mušk baltuosius".
Radikalios idėjos visuomet susijusios su suprematizmo idėja kai kardinalūs pokyčiai nešami radikaliai, su labai ryškia žinia, mažai kreipiant dėmesio į detales. Prancūzų ir rusų revoliucijos yra radikaliausių naujųjų laikų kardinalių permainų pavyzdžiai. Tuomet buvo dinamikos, naujumo ir agresijos laikas.
Iki kraštutinumo koncentruota ir tiesmukai pateikiama mintis neapsieina be primytivumo prieskonio.
Iš esmės man įdomus ir primityvizmas, ypač jeigu menininkas savamokslis ir kuria todėl, kad tai jo gyvenimo dalis. Blogai yra primityvumas ant(už) sveikos nuovokos (sveikos psichikos) ribos, tačiau aš ne apie tapybą - tai kas vyksta paskutinius metus Lietuvoje galiu pavadinti tik primytivumu, peržengiančiu sveikos psichikos ribas. Nereaguoti negaliu, o ryškiausia reakcija yra pasišlykštėjimas. Aiškiai tariant, paskutinių metų Lietuvoje gyventi yra šlykštu.
Lietuvoje jau seniai palankus laikmetis radikalioms idėjoms: emigracija labiau nei kritiška, daug sukčiavimo ir vagysčių ypač stambiu mastu ir nėra nubaustų, netgi Gedimino kalno griovėjai neprarado savo pareigų ir toliau linksminasi naudodami lėšas, kurių dalies pakaktų gydytojams dvigubai pakelti atlyginimus. Valdininkų skaičiaus didėjimas, smulkiojo biznio žlugdymas ir t.t. ir pan. atskira tema.
Su visu tuo dar šiaip taip buvo galima gyventi, tačiau paskutinieji metai tapo paskutiniuoju lašu. Šių metų įvykiai pakėlė cinizmą keliais lygiais aukščiau.
Visa Lietuva tapo beviltiškais idiotais, kurie nereguliuojami, tiksliau neuždarinėjami į gardus ir rezervatus, akimirksniu tampa alkoholikais (statistikos departamento duomenimis alkoholio suvartojimas mažėjo eilę metų, tą aš ir savo akimis mačiau stebėdamas aplinką). Lietuvos gyventojai dar ir vaistų narkomanai, kurių neuždarius  tuojau persiris vaistų ir nustips, nors piktnaudžiavimo medikamentais atvejų nėra užregistruota, išskyrus bandymus žudytis ir savižudybes. Taip galima vardinti daug, tačiau mintis yra viena: Uždrausti, Bausti, Persekioti, Jūs Visi Durniai, Mes Visi Protingi.
Kiek esu girdėjęs prasto išsilavinimo žmones kalbant apie problemų sprendimą visuomet yra agresyviai tariami žodžiai "Uždrausti", "Nubausti", "Pasodinti į kalėjimą", Primušti ir pan.
Viskas tiesmukai ir trumpaprotiškai.
Noriu pasakyti, kad draudimai, ribojimai, grasinimai, terorizavimas yra prasto išsilavinimo ir žemos moralės žmonių sprendimai.
Taigi, 21 amžiaus Lietuvoje tapo gyventi šlykštu, nes sprendimai yra viduramžių inkvizicinės moralės stiliumi.
Su valstietiškais (dabar jau nesikuklindamas galiu sakyti "runkeliškais") rinkimais vėl grįžo "raudonasis spalis su "raudonuoju teroru", kuris buvo "privalomas" - kaip sakė teroristai bolševikai.
Grįžo puikus metas su tiesmukais/idiotiškais sprendimais, cenzūra, terorizavimu, žlugdymu, demagogija, melu - visu gražiausiu bolševizmo-socializmo palikimu.

Suprematizmą sugalvojo ir formavo savo meno krypties lyderiai, o Lietuvoje kryptis formuoja atsilikėliai, tokie patys kurie kūrė socializmą ir komunizmą.
Visi žinome kiek tai kainavo ir kuo baigėsi.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klinom_Krasnym_Bej_Belych.JPG Эля Лисицкого,