2018 Sausis
- F.Beconas yra pasakęs - „Mąsto vienetai, o nuomonę turi visi“.
Kiekvienam verta susipažinti su "Daningo-Kriugerio (Dunning-Kruger) efektu". Jis aprašo tai, ką žmonija žino jau tūkstančius metų, kad patys garsiausi nurodinėtojai kaip yra gerai ar blogai - tai neišmanėliai.
Daningo-Kriugerio efektą aiškiai parodo grafikas kurio viena ašis yra supratimo lygis kaip žmogus pats įsivaizduoja, o kita - realus išmanymo lygis.
Praktikoje daug kartų mačiau ir patyriau kokie garsūs yra žmonės praktiškai neturintys praktinės patirties, nepasiekę ir neparodę jokių rezultatų savo veikloje, įsikandę vieną vienintelį variantą, vienintelę mintį, kuri, jų manymu, paaiškina visus gyvenimo klausimus.
Apmaudu, kad tokio išmanymo pilna kur bepažvelgtusm, nuo kasdienių pirkinių parduotuvėje iki įstatymų leidybos. Toliau
20182018