2018 Sausis
Mėgstu suprematizmą - meną (tapybą) iš geometrinių figūrų - kuriose iki kraštutinumo išgryninama idėja.
Ryškiausias supretamizmo atstovas yra žymiojo "Juodojo kvadrato" autorius rusų tapytojas Kazimiras Malevičius. Daugybė rusų agitacinių plakatų yra puikūs suprematizmo pavyzdžiai, padarę didžiulę įtaką viso pasaulio plakatui. Šiais laikais suprematizmo/konstruktyvizmo stiliumi kuriami plakatai įvairiausiose šalyse nuo Vokietijos iki Švedijos ir JAV.
Pirmasis egzistuojantis pavyzdys kuris man ateina į galvą  Elio Lisicko (Эля Лисицкого)  plakatas "Клином красным бей белых" - "Pleištu raudonu mušk baltuosius".
Radikalios idėjos visuomet susijusios su suprematizmo idėja kai kardinalūs pokyčiai nešami radikaliai, su labai ryškia žinia, mažai kreipiant dėmesio į detales. Prancūzų ir rusų revoliucijos yra radikaliausių naujųjų laikų kardinalių permainų pavyzdžiai. Tuomet buvo dinamikos, naujumo ir agresijos laikas.
Iki kraštutinumo koncentruota ir tiesmukai pateikiama mintis neapsieina be primityvumo prieskonio.
Iš esmės man įdomus ir primityvizmas, ypač jeigu menininkas savamokslis ir kuria todėl, kad tai jo gyvenimo dalis. Blogai yra primityvumas ant(už) sveikos nuovokos (sveikos psichikos) ribos, tačiau aš ne apie tapybą - tai kas vyksta paskutinius metus Lietuvoje galiu pavadinti tik primityvumu, peržengiančiu sveikos psichikos ribas. Nereaguoti negaliu, o ryškiausia reakcija yra pasišlykštėjimas. Toliau
- F.Beconas yra pasakęs - „Mąsto vienetai, o nuomonę turi visi“.
Kiekvienam verta susipažinti su "Daningo-Kriugerio (Dunning-Kruger) efektu". Jis aprašo tai, ką žmonija žino jau tūkstančius metų, kad patys garsiausi nurodinėtojai kaip yra gerai ar blogai - tai neišmanėliai.
Daningo-Kriugerio efektą aiškiai parodo grafikas kurio viena ašis yra supratimo lygis kaip žmogus pats įsivaizduoja, o kita - realus išmanymo lygis.
Praktikoje daug kartų mačiau ir patyriau kokie garsūs yra žmonės praktiškai neturintys praktinės patirties, nepasiekę ir neparodę jokių rezultatų savo veikloje, įsikandę vieną vienintelį variantą, vienintelę mintį, kuri, jų manymu, paaiškina visus gyvenimo klausimus.
Apmaudu, kad tokio išmanymo pilna kur bepažvelgtusm, nuo kasdienių pirkinių parduotuvėje iki įstatymų leidybos. Toliau
20182018